Ko radi?

Projekat "Stariji brat, starija sestra" realizuje 11 organizacija iz šest bosanskohercegovačkih gradova. Projekat se realizuje kroz Mrežu "Stariji brat, starija sestra". Koordinirajuću ulogu ima Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE. U nastavku možete pročitati više informacija o svim organizacijama koje implementiraju projekat.

Udruženje za prevenciju ovisnosti "NARKO-NE" Sarajevo

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE radi na problemima nastanka ovisnosti s ciljem smanjenja potražnje za psihoaktivnim supstancama i unapređenjem zdravlja mladih u cjelokupnom bh. društvu .

Težište djelovanja usmjereno je na uzroke ovisnosti. UG NARKO-NE educira, podržava i prati vođe vršnjaka („peer leaders“), srednjoškolce i studente koji realiziraju aktivnosti na polju praktične prevencije ovisnosti. NARKO-NE omogućava mladima da dobiju znanja i vještine kako bi kroz volonterski angažman smanjili rizik od nastanka ovisnosti, te promovirali zdrav način života u njihovoj zajednici. 

UG "Zdravo da ste" Banja Luka

Udruženje građana "Zdravo da ste" je domaća, nevladina organizacija koja djeluje na području entiteta Republike Srpske. Bosne i Hercegovine a uključena je i u nekoliko regionalnih inicijativa.

Aktivnosti organizacije se realizuju kroz rad komunalnog i omladinskog centra u Banjaluci i razgranatu mrežu saradnika koji u svojim lokalnim zajednicama organizuju različite aktivnosti. Organizacija okuplja i veliki broj volontera koji su aktivni u radu sa djecom i mladima.

Udruženje „Nova generacija“ Banja Luka

Udruženje „Nova generacija“ je nestranačko, nevladino, neprofitno i humanitarno udruženje socijalnih radnika i drugih profesionalaca u oblasti socijalnih djelatnosti. Udruženje je nastalo 2004. godine je kao projekat Unije studenata socijalnog rada Banjalučkog univerziteta, a glavna ideja je bila da diplomirani studenti nastave svoje dobrotvorne aktivnosti u udruženju, koje je prirodni nastavak njihovih volonterskih aktivnosti tokom perioda studiranja. 

Centar za psihološku podršku "Sensus" Mostar

Centar za psihološku podršku "Sensus" je nevladina organizacija osnovana kao neformalna grupa u maju 2010. godine pod nazivom Udruženje mladih psihologa. U protekle četiri godine, unaprijedile smo i vlastite kapacitete nizom edukacija iz raznih terapijskih pravaca, učešćem u nizu radionica i treninga. Za nas vrlo značajno unapređivanje kapaciteta i samog načina djelovanja, željeli smo obilježiti i promjenom naziva, te od sada djelujemo kao Centar za psihološku podršku "Sensus", strukovna nevladina organizacija čiji je cilj poboljšanje psihosocijalnog razvoja, pružanje podrške i osiguravanje edukacije za djecu, mlade i odrasle, kroz preventivni, interventni, savjetodavni i radioničarski rad.

SOS Dječija sela - Porodični centar Mostar

SOS Dječija sela - SOS Children's Villages - SOS Kinderdorf International su internacionalna organizacija koja već 68 godina djeluje u 134 zemlje širom svijeta, na svih 5 kontinenata pružajući podršku prvenstveno djeci bez roditeljskog staranja kroz porodični model brige, ali i svoj ostaloj djeci kroz Programe jačanja porodica, edukativne programe, zdravstvene centre, škole i druge aktivnosti u zajednicama. SOS koncept brige o djeci bez roditeljskog staranja razvija se brižljivo već šest decenija u saradnji sa vlastima svake zemlje i u skladu sa specifičnostima kulture. SOS Dječija sela dolaze u BiH 1994. godine. 

HKO “Kruh sv. Ante” Sarajevo

Kruh sv. Ante je dobrotvorna ustanova Franjevačke Provincije Bosne Srebrene. Nastao je iz franjevačkog osjećaja prema bratu čovjeku, iz brige za ljude u potrebama kako duhovnim tako i materijalnim. Baštinik je prijašnje „Bratovštine kruha svetog Ante“ (1896.) i Humanitarnog društva „Kruh sv. Ante“ (1992.) Pod današnjim imenom je registriran u Federalnom ministarstvu pravde 2003. godine. Organizacija ima registrirane podružnice u Hrvatskoj (Zagreb), Austrija (Kufstein), Australija (Canberra),Švicarska (Zurich), te neregistrirane ispostave u svim župama u kojima pastoralno djeluju bosanski franjevci.

SOS Dječija sela - Sarajevo

SOS Dječija sela - SOS Children's Villages - SOS Kinderdorf International su internacionalna organizacija koja već 68 godina djeluje u 134 zemlje širom svijeta, na svih 5 kontinenata pružajući podršku prvenstveno djeci bez roditeljskog staranja kroz porodični model brige, ali i svoj ostaloj djeci kroz Programe jačanja porodica, edukativne programe, zdravstvene centre, škole i druge aktivnosti u zajednicama. SOS koncept brige o djeci bez roditeljskog staranja razvija se brižljivo već šest decenija u saradnji sa vlastima svake zemlje i u skladu sa specifičnostima kulture. SOS Dječija sela dolaze u BiH 1994. godine.

Centar za edukaciju mladih Travnik

Centar za edukaciju mladih svakodnevno provodi aktivnosti u okviru rada s mladima, edukacije i informisanja. Tokom svog devetnaestogodišnjeg djelovanja, realizovali smo brojne projekte u zajednici, kojima smo unaprijedili položaj mladih ljudi, zalagali se za zdrave stilove života bez alkohola, droge, duhanskih prerađevina i nasilja, povezivali mlade ljude iz cijele Evrope itd. Od mnogobrojnih realizovanih aktivnosti, izdvojili smo najznačajnije, koje su obilježile historiju organizacije.

Udruženje „Zemlja djece“ Tuzla

Udruženje „Zemlja djece“ osnovano je 1995. godine u Tuzli, sa misijom da stalno upozorava društvo na patnju djece i da pruži organizovanu pomoć djeci u nevolji, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, vjersku, spolnu ili bilo koju drugu vrstu društvene pripadnosti. Udruženje realizuje psiho-socijalne projekte za djecu i mlade kroz raznolike edukativne, savjetodavne, kulturno-sportske i druge sadržaje Tuzlanskog tinejdžerskog centra „Telex“ i Omladinskog centra „Pinkland“ u Banovićima.

"Medica" Zenica

"Medica" Zenica je stručna nevladina organizacija, koja od aprila 1993. godine kontinuirano pruža psiho-socijalnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama ratnog, a potom i poratnog nasilja, uključujući žrtve ratnih silovanja i ostalih oblika ratne torture, te seksualnog nasilja u mirnodopskim uslovima; žrtve porodičnog nasilja, kao i žrtve trgovine  ljudima.

Udruženje "REaktiv" Zenica

REaktiv je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija koja za osnovni cilj ima okupljanje mladih ljudi (15-30 godina) i povećanje stepena participacije mladih u društvenim procesima i procesima donošenja odluka.

Omladinsko udruženje „REaktiv“ je osnovano 26.12.2012.godine u Muzeju grada Zenice i na Osnivačkoj skupštini je prisustvovalo ukupno 18 delegata. Udruženje je osnovano uz podršku Instituta za razvoj mladih „KULT“, a osnivači (Aldin Alić, Merim Stupar i Mustafa Bišić) su upravo bili polaznici obuke za omladinske lidere Instituta za razvoj mladih „KULT“.